Економічні аспекти використання та охорони земель авіаційного транспорту

І. О. Новаковська, М. П. Стецюк, Н. Ф. Іщенко, Л. Р. Скрипник   Проведено дослідження місця та значення...
Детальніше

Сучасний стан нормування відведення земельних ділянок для потреб автомобільного транспорту

І. О. Новаковська, М. П. Стецюк, Н. Ф. Іщенко   У статті розглянуто термін «нормування» як засіб правового...
Детальніше

Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту

М. П. Стецюк, Н. Ф. Іщенко   Проаналізовано структуру земель транспорту, що перебувають у власності чи...
Детальніше

Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури

38) М.П.Стецюк, Л Р. Скрипник   Досліджено місце та значення земельних ресурсів у функціонуванні...
Детальніше

Стан і перспективи використання земель транспорту в Україні

М. П. Стецюк, Н. Ф. Іщенко   Проведено аналіз сучасного стану земель, які використовуються для...
Детальніше

Організація землеустрою в процесі об’єднання територіальних громад

М. П. Стецюк   Проведено дослідження щодо внеску органів місцевого самоврядування у здійсненні...
Детальніше

Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг

Стецюк М. П. , Нагорна Л.Р.   Дослідженомісце і значення вартості земельних ресурсів в економічному...
Детальніше

Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення та облаштування державного кордону України.

Стецюк М.П., Трюхан М.О.   Здійснено наукове обґрунтування і визначено підходи та порядок встановлення...
Детальніше

Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

М. П. Стецюк   Здійснено наукове обгрунтування і запропоновані методичні підходи до розробки проектів...
Детальніше

(Eng) Working drafts of land management as a component of the institutional environment in the area of protection of lands

Вибачте цей текст доступний тільки в...
Детальніше

Методологічні основи розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь пасічного господарства

М.П. Стецюк, С.О. Осипчук, А.О. Кошель   Читати...
Детальніше

Сучасний стан використання та охорони земель Київської області

М. Стецюк   Читати...
Детальніше

Зворотній зв'язок