Екологічна безпека в авіаційній галузі: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання

І. О. Новаковська, Л. Р. Скрипник   Експерти та фахівці Міжнародної організації цивільної авіації (Рада...
Детальніше

Удосконалення нормативного забезпечення регулювання земельних відносин у сфері авіаційного землекористування

І. О. Новаковська, О. Є. Ямковий, Л. Р. Скрипник   У статті розглянуто основні недоліки...
Детальніше

Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф.   У статті розглянуто особливості правового статусу земель дорожнього...
Детальніше

Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту

Новаковська І.О., Скрипник Л.Р.   Розглянуто стратегічні напрями розвитку авіаційної галузі і недоліки...
Детальніше

Методологічні аспекти збереження основного національного багатства України

І.О. Новаковська   Запропоновано першочергові заходи, здійснення яких може забезпечити збалансоване...
Детальніше

Інвестиційно-інноваційне забезпечення завершення земельної реформи

Величко В.А., Новаковська І.О.   Запропоновано напрями і механізми інвестування робіт із завершення...
Детальніше

Інституціоналізація управління земельними відносинами в містах

І.О. Новаковська   Актуальність теми дослідження обумовлена концентрацією населення на обмеженій...
Детальніше

Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст

І.О. Новаковська   У статті розкрито особливості формування структури еколого-економічного механізму...
Детальніше

Регулювання громадського контролю землекористування

І.О. Новаковська   Читати...
Детальніше

Ефективність міського землекористування: теоретико- методологічні засади та методи оцінки

І.О. Новаковська.   У статті розкрито особливості динаміки міського землекористування за останнє...
Детальніше

Методологічні основи запровадження платності землекористування та розвитку системи оцінки міських земель

І.О. Новаковська   Викладено результати дослідження процесу формування та розвитку інституту плати за...
Детальніше

Удосконалення системи управління земельними відносинами у контексті децентралізації влади

І.О. Новаковська   У статті проаналізовано характеристики терміну управління земельними ресурсами та...
Детальніше

Зворотній зв'язок