Науково-методичні засади землеустрою територій об’єднаних територіальних громад

Дорош А.Й.   У даній статті проаналізовано науково-методичні засади землеустрою територій об’єднаних...
Детальніше

Вплив економічних регуляторів на ефективність управління землекористуванням у територіальних громадах

А.Й. Дорош   У статті проаналізовано чинну методику проведення нормативної грошової оцінки земель...
Детальніше

Опитування жителів громад, як базис для формування стратегічної довгострокової мети для розвитку громади

Дорош А.Й.   У даній статті проаналізовано стратегії, які розробляються для громад, виявлено, чи здатні...
Детальніше

Фактори впливу на розвиток сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні

Купріянчик І.П., Дорош А.Й., Салюта В.А.   Розкрито фактори впливу на розвиток сільського зеленого...
Детальніше

Концепт розподілу функцій управління землекористуванням в контексті розвитку територіальних громад

О.С. Дорош, Д.М. Мельник, А.Й. Дорош   Статтю присвячено оцінюванню діючого розподілу функцій управління...
Детальніше

Значимість програм регіонального розвитку в економічному зростанні сільських регіонів

Дорош А.Й.   Розкрито сутність дефініції «регіон», визначено типи регіонів. На підставі проведеного...
Детальніше

Необхідність запровадження просторового планування як цілісного інструменту управління земельними ресурсами в Україні

Дорош А.Й.   Значна увага приділена опрацюванню правового врегулювання просторового і територіального...
Детальніше

Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії

Дорош А.Й.   На основі опрацювання наукових публікацій, законодавчих норм щодо просторового планування...
Детальніше

Зворотній зв'язок