Монографія: “Еколого-економічні та організаційно-правові аспекти здійснення землеустрою сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах”

  Еколого-економічні та організаційно-правові аспекти здійснення землеустрою сільськогосподарських...
Детальніше

Еколого-економічні аспекти підвищення стійкості поліських агроландшафтів до несприятливих кліматичних змін

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Читати...
Детальніше

Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату

А.Г. Мартин, доктор економічних наук, А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук, Р.В. Тихенко,...
Детальніше

Регулювання дефляційної стійкості грунтового покриву поліських агроландшафтів

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   У грунтовому покриві Українського Полісся...
Детальніше

Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив в сучасних агроландшафтах

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Розглянуто агрофізичні аспекти технологічного...
Детальніше

Підвищення протиерозійної стійкості грунтів легкого гранулометричного складу в агроландшафтах Полісся

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Показано залежність основних фізичних...
Детальніше

Формування систем раціонального cільськогосподарськ ого землекористування в Київському Поліссі

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Визначені першочергові заходи щодо...
Детальніше

Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Обґрунтовано необхідність використання...
Детальніше

Забезпечення екологічної стабільності агроландшафтів як основна передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Читати...
Детальніше

Проблеми організації ефективного використання земельних угідь в агроландшафтах Полісся

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Читати...
Детальніше

Еколого-економічні аспекти формування cталого сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Висвітлено еколого-економічні проблеми, які...
Детальніше

Грунтово-фізико-хімічні фактори підвищення продуктивності земель у поліських агроландшафтах

А.В. Барвінський, кандидат сільськогосподарських наук.   Несприятливі функціональні властивості...
Детальніше

Зворотній зв'язок