Побудова прогнозно-математичного моделювання при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Прогнозування є невід’ємним елементом наукового пізнання. Це дозволяє...
Детальніше

Застосування економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів.

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Система господарювання у ринкових умовах залежить від ефективного...
Детальніше

Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Розглянуто історичні передумови впровадження контурно-меліоративної...
Детальніше

Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні.

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Висвітлено сутність поняття продуктивний потенціал земель, передумови...
Детальніше

Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань.

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Проведено аналіз прояву деградаційних процесів на території України у...
Детальніше

Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Розглянуто становлення фермерських господарств на території України у...
Детальніше

Трансформація агроформувань в умовах розвитку ринкових відносин на території України.

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   У статті охарактеризовано етапи трансформації сільськогосподарських...
Детальніше

Вдосконалення існуючої системи природно-сільськогосподарського районування в розрізі адміністративно-територіального поділу.

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Проведено аналіз природних умов, структури земельного фонду, ґрунтового...
Детальніше

Ефективність використання сільськогосподарських земель на основі формування ерозійної моделі регіонального рівня

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Проведено загальну характеристику деградаційних процесів на...
Детальніше

Фактори перезволоження сільськогосподарських угідь та їх вплив на економічну ефективність використання земель

Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А.   Розглянуто наслідки перезволоження, заболочення та засолення...
Детальніше

Прояви деградаційних процесів на землях України: причини і наслідки

Є. В. Бутенко, Р. А. Харитоненко.   Проаналізовано стан деградації земель на території України. Визначено...
Детальніше

Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель

Є. Бутенко, Р. Харитоненко.   Читати...
Детальніше

Зворотній зв'язок