20 Листопада 2023 - admin

ВІДБУЛАСЯ ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

16 листопада 2023 року у змішаному форматі відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи» (онлайн).
Офіційне відкриття конференції розпочалося з вітального слова академіка НААН, Віце-президента Національної академії аграрних наук України Юрія Лупенка.
Із вітальним словом до учасників конференції також звернувся чл.-кор. НААН, директор Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України Йосип Дорош.
Від імені співорганізаторів заходу учасників привітали директор Державної установи «Інституту економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ) д.е.н., проф., акад. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України – Валерій Геєць, а також уповноважений представник Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (IRWiR PAN) д-р Віталій Крупін (м. Варшава) Польща.
 
Модератором заходу виступили академік НААН Шаміль Ібатуллін, заступник директора з наукової роботи Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України та д-р Віталій Крупін, Інституту розвитку села та сільського господарства, Польська академія наук (IRWiR PAN).
 
З презентаціями результатів своїх досліджень із різних аспектів формування сталого землекористування виступили, зокрема:
– Шаміль Ібатуллін, д.е.н., проф., академік НААН, Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України (м. Київ, Україна) – «Управління земельними ресурсами в межах територіальних громад України: трансформація власності на землю в сучасних умовах»;
– д-р хаб. Адам Чарнецький, проф., Інститут розвитку села та сільського господарства, Польська академія наук (IRWiR PAN) (м. Варшава, Польща) – «Динаміка конфліктів щодо використання сільськогосподарських угідь у багатофункціональному селі»;
– д-р Онер Четін, проф., кафедра сільськогосподарських споруд та іригації, сільськогосподарський факультет, Університет Дікле (м. Діярбакир, Туреччина) – «Проблеми використання ґрунтових і водних ресурсів у Туреччині та стратегії сталого використання»;
– Юрій Палеха, д.г.н., проф., Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України (м. Київ, Україна) – «Виконання нормативної оцінки земельних ділянок на сучасному етапі в контексті змін у нормативно-правовій базі»;
– д-р Віталій Крупін, Інститут розвитку села та сільського господарства, Польська академія наук (IRWiR PAN) (м. Варшава, Польща) – «Бізнес-моделі покращення якості сільськогосподарських ґрунтів»;
– Ігор Бистряков, д.е.н., проф., відділ методології сталого розвитку, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України (м. Київ, Україна) – «Управління землекористуванням у рамках концепту сталого господарювання»;
– д-р хаб. Барбара Велічко, проф., Інститут розвитку села та сільського господарства, Польська академія наук (IRWiR PAN) (м. Варшава, Польща) – «Якість ґрунту в поточній політиці ЄС»;
– Антон Третяк, д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква, Україна) – «Розвиток сталого (збалансованого) землекористування на засадах новітнього землевпорядкування»;
– Анатолій Кучер, д.е.н., с.д., чл.-кор. АЕНУ Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (м. Харків, Україна); Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) – «Економіка мілітарної деградації ґрунтів: виклики та перспективи на шляху до сталого землекористування»;
– Олександр Тараріко, д.с.-г.н., проф., акад. НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН, (м. Київ, Україна) – «Супутниковий агроекологічний моніторинг впливу змін клімату на агроекосистеми»;
– Лілія Гебрин-Байди, к.т.н., доц., кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), кафедра геоінформатики та фотограмметрії, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна), кафедра географії, Інститут полярних досліджень Скотта (SPRI), Кембриджський університет (м. Кембридж, Велика Британія) – «Часовий аналіз динаміки температури поверхні суші у відповідь на траєкторію урбанізації»;
– Оксана Сакаль, д.е.н., с.н.с., відділ експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр», Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Контроль за використанням та охороною земель: виклики в умовах євроінтеграції України»;
– Надія Палапа, д.с.-г.н., с.н.с., сектор розвитку сільських територій, Інститут агроекології і природокористування НААН, (м. Київ, Україна) – «Моніторингові дослідження сільських селітебних територій та їх агроекологічний стан»;
– Лариса Коломієць, к.с.-г.н., Національний Науковий Центр «Інститут Землеробства НААН» (смт. Чабани, Україна)– «Інноваційні форми управління землями сільськогосподарського призначення в контексті соціально-економічного розвитку держави»;
– Юрій Яремко, д.е.н., проф., кафедра землеустрою, геодезії та кадастру, Херсонський державний аграрно – економічний університет (м. Кропивницький, Україна) – «Еколого-економічні наслідки підриву Каховської ГЕС»;
– Томаш Старчевський, докторська школа соціальних наук Університету ім. Коперніка (м. Торунь, Польща) – «Міська зелень у польських містах. Постіндустріальна перспектива»;
– Андрій Дорош, PhD з економіки, Інститут землекористування Національної академії аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Ідентифікація та моніторинг сільськогосподарських земель, що не обробляються внаслідок бойових дій»;
– Олексій Мельников, Інститут агроекології і природокористування НААН, (м. Київ, Україна) – «Агробіотехнології – їхня роль та важливість впровадження на шляху до органічного рослинництва»;
– Олена Малашевська, к.е.н., доц., Національний університет біоресурсів та природокористування України, (м. Київ, Україна) – «Консолідація земель як інструмент просторового благоустрою територіальних громад»;
– Олександр Гурін, Інститут агроекології і природокористування НААН, (м. Київ, Україна) – «Енергоефективність як ключова передумова розвитку розумного міста»;
– Роман Деркульський, к.е.н., Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування земель при здійсненні стратегічної екологічної оцінки землевпорядної документації»;
– Дмитро Клиновий, к.е.н., с.н.с., доц. відділ методології сталого розвитку, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України – «Сутнісні ознаки земельних ресурсів як природно-ресурсних активів»;
– Марія Братінова, кафедра земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України, (м. Київ, Україна), Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Методи збору даних для оцінювання земель в Україні»;
– Катерина Михайлик, кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ, Україна) – «Геоінформаційне моделювання підбору земельних ділянок для складування відходів, що утворились внаслідок воєнних дій»;
– Роман Харитоненко, к.е.н., Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Геоінформаційні системи при класифікації обмежень у використанні земель, які зазнали впливу воєнних дій»;
– Юлія Рябова, Інститут землекористування, Національна академія аграрних наук України, (м. Київ, Україна) – «Геоінформаційні системи та технології у встановленні меж територіальних громад у практичному плані».
 
Під час дискусії учасниками конференції обговорювалися гострі питання стосовно управління земельними ресурсами в межах територіальних громад, конфлікти щодо використання сільськогосподарських угідь, виконання нормативної оцінки земельних ділянок на сучасному етапі, супутниковий агроекологічний моніторинг впливу змін клімату на агроекосистеми, ідентифікація, моніторинг та контроль за використанням та охороною земель, інноваційні форми управління землями сільськогосподарського призначення, еколого-економічні наслідки підриву Каховської ГЕС, застосування геоінформаційних технологій, а також озеленення польських міст, проблеми використання ґрунтових та водних ресурсів.
 
Матеріали конференції буде розміщено на сайті Інституту землекористування НААН.
Участь у конференції підтверджується сертифікатом встановленого зразку.
 

  • Facebook
  • Через сайт

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зворотній зв'язок