Категории

Авторы

Подписаться на библиотеку

(Укр) Наукові підходи до розробки галузевого стандарту проекту землеустрою щодо організації території наукових установ, землі яких надані для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Особливості законодавчого забезпечення земельних відносин при плануванні просторового розвитку територіальних громад

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Класифікація сучасних проблем землеустрою, що виникли у процесі земельної реформи

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Деякі питання відповідності системи координат УСК-2000 земельному законодавству

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Методичні підходи до проведення робіт із інвентаризації земель при здійсненні землеустрою потребують змін

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Аналіз передумов стандартизації документації із землеустрою

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Науково-правовий висновок – інструмент розв’язання проблемних питань в правовій площині землевпорядної сфери

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Перспективи розвитку агробізнесу на сільських територіях. Проект Cвітового Банку «Cприяння розвитку бізнесу в сільському господарстві» (EBA)

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей ґрунту

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Еколого-економічні аспекти підвищення стійкості поліських агроландшафтів до несприятливих кліматичних змін

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

(Укр) Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату

Извините, этот техт доступен только в...
Подробнее

Обратная связь