Про нас для вашого бізнесу

Структура

ВІЗІЯ

Інститут землекористування НААН України є державною науковою установою, метою роботи якої є забезпечення формування нової стратегії розвитку земельних відносин та розроблення моделей і механізмів організації раціонального використання та охорони земель, включення земельних ресурсів до економічного обігу та їх капіталізації. Серед важливих завдань Інституту – відпрацювання технологій формування цифрових просторових, статистичних та адміністративних даних і переходу до цифрової моделі економіки.
Для успішного досягнення цих цілей Інститут виконує повний спектр науково-дослідних, проектно-вишукувальних, земельно-оціночних та топографо-геодезичних робіт з використанням усіх сучасних технологій.

СТРУКТУРА

У складі Інституту землекористування НААН України функціонує Вчена рада, два науково-дослідних підрозділи:

 • відділ проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру;
 • відділ експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр».

Інститут входить до складу Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

Діяльність

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність

Інститут здійснює наукові дослідження у сфері земельних відносин, зокрема:

 • Розробка напрямів та механізмів інституціонального забезпечення регулювання земельних відносин та землевпорядно-правових й екологічних методів адміністрування землекористування.
 • Розробка нової парадигми та методологічних засад розвитку економіки землекористування, просторового планування та формування земельного капіталу.
 • Розробка державних та галузевих стандартів у сферах землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та сталого землекористування.
 • Розробка стратегічних та короткострокових економічних прогнозів розвитку землекористування.
 • Науково-практична, консультаційна та інформаційно-аналітична допомога підприємствам, установам і організаціям щодо раціонального використання земельних ресурсів.
 • Моніторинг ринку земель.
Проектно-вишукувальна діяльність

Проектно-вишукувальна діяльність

Інститут здійснює землевпорядні, геодезичні, землеоціночні роботи. Серед напрямів проектної роботи: організація території громад, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень тощо. Зокрема:

 • Проведення землевпорядних, земельно-кадастрових, землеоціночних та інших робіт, вишукувань у галузі використання і охорони земель.
 • Топографо-геодезичні та картографічні роботи, які виконуються за результатами дистанційного зондування Землі.
 • Розробка містобудівної документації.
 • Топографічна зйомка та зйомка поточних змін місцевості.
 • Розробки документації для забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад.
 • Формування земель комунальної власності.
 • Розробка програм використання та охорони земель населених пунктів, районів та областей.
Інформаційно-аналітичні розробки

Інформаційно-аналітичні розробки

Одним з напрямів діяльності інституту є надання інформаційно-аналітичних послуг щодо використання геоінформаційних технологій у галузі земельних відносин. Зокрема:

 • Розробка геоінформаційних систем та моделей розвитку земельного устрою України, землевпорядкування щодо формування сталого землекористування сільських і міських територій.
 • Розробка технологій роботи з просторовими, статистичними та адміністративними даними.
 • Переведення даних з паперової форми в електроний цифровий вигляд.
 • Створення та перетворення геопросторових даних.
 • Використання геопросторових даних як платформи сталого просторового розвитку сільських та міських територій в ідеології інфраструктури геопросторових даних.

Керівництво інституту

Дорош Йосип Мирославович

Директор

Доктор економічних наук, професор

Тарнопольський Андрій Віліанович

Заступник директора

Ібатуллін Шаміль Ільдусович

Заступник директора з наукової роботи

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
facebook

Аврамчук Богдан Олегович

Учений секретар

Кандидат економічних наук
Резюме
facebook

Зворотній зв'язок