Про нас для вашого бізнесу

Структура

ВІЗІЯ

Інститут землекористування НААН України є державною науковою установою, метою роботи якої є забезпечення формування нової стратегії розвитку земельних відносин та розроблення моделей і механізмів організації раціонального використання та охорони земель, включення земельних ресурсів до економічного обігу та їх капіталізації. Серед важливих завдань Інституту – відпрацювання технологій формування цифрових просторових, статистичних та адміністративних даних і переходу до цифрової моделі економіки.
Для успішного досягнення цих цілей Інститут виконує повний спектр науково-дослідних, проектно-вишукувальних, земельно-оціночних та топографо-геодезичних робіт з використанням усіх сучасних технологій.

СТРУКТУРА

У складі Інституту землекористування НААН України функціонує Вчена рада, два науково-дослідних підрозділи:

 • відділ проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру;
 • відділ експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр».

Інститут входить до складу Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

Діяльність

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність

Інститут здійснює наукові дослідження у сфері земельних відносин, зокрема:

 • Розробка напрямів та механізмів інституціонального забезпечення регулювання земельних відносин та землевпорядно-правових й екологічних методів адміністрування землекористування.
 • Розробка нової парадигми та методологічних засад розвитку економіки землекористування, просторового планування та формування земельного капіталу.
 • Розробка державних та галузевих стандартів у сферах землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та сталого землекористування.
 • Розробка стратегічних та короткострокових економічних прогнозів розвитку землекористування.
 • Науково-практична, консультаційна та інформаційно-аналітична допомога підприємствам, установам і організаціям щодо раціонального використання земельних ресурсів.
 • Моніторинг ринку земель.
 • Наукова тематика:
 • 38.00.01.01.П Інституційні засади розвитку землеустрою в процесі економічної модернізації;
 • 38.00.01.02.Ф Теоретико-методологічні засади удосконалення системи землеустрою територій об’єднаних територіальних громад;
 • 38.00.01.03.П Теоретико-методологічні засади землевпорядного забезпечення організації органічного сільського господарства;
 • 38.00.01.04.Ф Теоретико-методологічні засади удосконалення системи землеустрою сільськогосподарських підприємств;
 • 38.00.01.05.П Удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення урегулювання земельних відносин;
 • 38.00.01.06.П Дослідження колізії чинного законодавства щодо повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони і раціонального використання земель;
 • 338.00.01.07.П Наукові засади трансформації деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться у приватній власності;
 • 38.00.02.01.П Теоретико-методологічні засади удосконалення системи земельного кадастру в Україні;
 • 38.00.02.02.П Наукові засади класифікації цільового призначення та видів використання земельних ділянок;
 • 38.00.02.03.ПНаукові засади класифікації режимоутворюючих об’єктів та обмежень у використанні земель у веденні Державного земельного кадастру;
 • 38.00.02.04.П Дослідження встановлення та зміни меж територій сільських громад і сільських населених пунктів;
 • 38.00.03.01.П Наукові засади зонування земель за правовим режимом використання;
 • 38.00.03.02.П Наукові основи просторового планування розвитку сільських територій у процесі землеустрою;
 • 38.00.03.03.П Інституційні основи формування та функціонування земельного капіталу сільських територій;
 • 38.00.03.04.П Обґрунтувати інституційні засади планування сталого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення;
 • 38.00.03.05.П Розробити науково-методологічні засади стратегічної екологічної оцінки в сфері землеустрою;
 • 38.00.03.06.П Наукові засади консолідації земель у процесі реформування земельних відносин;
 • 38.00.03.07.П Наукові основи землевпорядного проектування щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • 38.00.03.08.П Обґрунтування розподілу (перерозподілу) земель за цільовим призначенням і видами використання в системі землекористування;
 • 38.00.04.01.П Теоретико-методологічні засади створення та впровадження Національної інфраструктури геопросторових даних;
 • 38.00.04.02.П Інформаційно-аналітичне забезпечення управління земельними ресурсами;
Проектно-вишукувальна діяльність

Проектно-вишукувальна діяльність

Інститут здійснює землевпорядні, геодезичні, землеоціночні роботи. Серед напрямів проектної роботи: організація території громад, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень тощо. Зокрема:

 • Проведення землевпорядних, земельно-кадастрових, землеоціночних та інших робіт, вишукувань у галузі використання і охорони земель.
 • Топографо-геодезичні та картографічні роботи, які виконуються за результатами дистанційного зондування Землі.
 • Розробка містобудівної документації.
 • Топографічна зйомка та зйомка поточних змін місцевості.
 • Розробки документації для забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад.
 • Формування земель комунальної власності.
 • Розробка програм використання та охорони земель населених пунктів, районів та областей.
 • Літературні письмові твори технічного характеру:
 • “Технічне завдання на розробку автоматизованої інформаційної системи моніторингу земель та контролю якості грунтів (вимоги)”;
 • “План заходів щодо розробки та впровадження системи моніторингу земель та контролю якості грунтів”;
 • “Концепція створення системи моніторингу земель та контролю якості грунтів”;
 • “Науково-методичні рекомендації з розробки проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад” Частина I: Вимоги до складання проекту”
 • Інформаційно-аналітичні розробки

  Інформаційно-аналітичні розробки

  Одним з напрямів діяльності інституту є надання інформаційно-аналітичних послуг щодо використання геоінформаційних технологій у галузі земельних відносин. Зокрема:

  • Розробка геоінформаційних систем та моделей розвитку земельного устрою України, землевпорядкування щодо формування сталого землекористування сільських і міських територій.
  • Розробка технологій роботи з просторовими, статистичними та адміністративними даними.
  • Переведення даних з паперової форми в електроний цифровий вигляд.
  • Створення та перетворення геопросторових даних.
  • Використання геопросторових даних як платформи сталого просторового розвитку сільських та міських територій в ідеології інфраструктури геопросторових даних.

  Керівництво інституту

  Дорош Йосип Мирославович

  Директор

  Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН

  Тарнопольський Андрій Віліанович

  Заступник директора

  Ібатуллін Шаміль Ільдусович

  Заступник директора з наукової роботи

  Доктор економічних наук, професор, академік НААН
  facebook

  Харитоненко Роман Андрійович

  Учений секретар

  Кандидат економічних наук
  Резюме
  facebook
  Google Scholar

  Зворотній зв'язок