Монографія: “Методологія визначення площ фізичної поверхні місцевості з урахуванням рельєфу”

  Методологія визначення площ фізичної поверхні місцевості з урахуванням   рельєфу: монографія /...
Детальніше

Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників

І.О. Новаковська   У статті обґрунтовані перспективи застосування та місце земельної іпотеки в...
Детальніше

Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки

О. І. Шкуратов   Читати...
Детальніше

Напрями півищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств

О. І. Шкуратов   Запропоновано напрями підвищення ефективності використання природно-ресурсного...
Детальніше

Сутність органічного сільського господарства:концептуальний підхід

О. І. Шкуратов   Удосконалено понятійно-категоріальний апарат економіки природокористування в...
Детальніше

Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення підприємств

О. І. Шкуратов   Обґрунтовано необхідність впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного...
Детальніше

Удосконалення системи організації лізингових операцій в сільськогосподарських підприємствах

О. І. Шкуратов   Обґрунтовано науково-прикладні засади удосконалення системи організації лізингових...
Детальніше

Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління сільськогосподарських підприємств

О. І. Шкуратов   Обґрунтовано місце і роль екологічного менеджменту в системі стратегічного...
Детальніше

Оцінювання конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств

О. І. Шкуратов   Читати...
Детальніше

Екологічна безпека в авіаційній галузі: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання

І. О. Новаковська, Л. Р. Скрипник   Експерти та фахівці Міжнародної організації цивільної авіації (Рада...
Детальніше

Удосконалення нормативного забезпечення регулювання земельних відносин у сфері авіаційного землекористування

І. О. Новаковська, О. Є. Ямковий, Л. Р. Скрипник   У статті розглянуто основні недоліки...
Детальніше

Зворотній зв'язок