The program of the ІV international scientific and practical conference “FORMATION OF SUSTAINABLE LAND USE: PROBLEMS AND PROSPECTS”

Dear participants, colleagues!   The program of the ІV international scientific and practical conference "FORMATION OF SUSTAINABLE LAND USE: PROBLEMS AND PROSPECTS", which will take place...
Details

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE «FORMATION OF SUSTAINABLE LAND USE: PROBLEMS AND PROSPECTS»

Dear colleagues representing scientific and high education institutions, state authorities and local self-governments, enterprises and organizations whose activities are related to the issues raised...
Details

(Укр) Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористування

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Реалії та перспективи розвитку ринку лісових ресурсів в умовах платформної економіки

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Екологоорієнтовані інструменти державного регулювання житлово-комунального господарства сільських територій: перспективи розвитку

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Вплив пішохідної доступності до зелених зон Києва на вартість житлової нерухомості на первинному ринку

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій м. Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до мережі ЄС NATURA 2000

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Удосконалення механізму визначення вартості землекористування зелених зон за допомогою методів дистанційного зондування землі

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Критерії здійснення стратегічної екологічної оцінки заходів запропонованих у документації із землеустрою

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Проблемні аспекти щодо встановлення меж територій територіальних громад (сьогодення та повоєнний період)

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Теоретичні засади формування платформи системних взаємодій земельноресурсного та ринкового циклів розвитку

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять

Sorry, this entry is only available in...
Details

Feedback