(Укр) Наукові підходи до розробки галузевого стандарту проекту землеустрою щодо організації території наукових установ, землі яких надані для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Особливості законодавчого забезпечення земельних відносин при плануванні просторового розвитку територіальних громад

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Класифікація сучасних проблем землеустрою, що виникли у процесі земельної реформи

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Деякі питання відповідності системи координат УСК-2000 земельному законодавству

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Методичні підходи до проведення робіт із інвентаризації земель при здійсненні землеустрою потребують змін

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Аналіз передумов стандартизації документації із землеустрою

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Науково-правовий висновок – інструмент розв’язання проблемних питань в правовій площині землевпорядної сфери

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Перспективи розвитку агробізнесу на сільських територіях. Проект Cвітового Банку «Cприяння розвитку бізнесу в сільському господарстві» (EBA)

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей ґрунту

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Еколого-економічні аспекти підвищення стійкості поліських агроландшафтів до несприятливих кліматичних змін

Sorry, this entry is only available in...
Details

(Укр) Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату

Sorry, this entry is only available in...
Details

Feedback