10 Липня 2023 - admin

Піврічна координаційно-методична рада в Інституті землекористуванні НААН

6 липня 2023 року в Інституті землекористування НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради.
Порядок денний координаційно-методичної ради передбачав:
– заслуховування наукової доповіді;
– розгляд звітів за І півріччя 2023 року з виконання завдань ПНД 38 «Землевпорядкування»;
– затвердження персонального складу КМР Інституту землекористування НААН;
– план роботи КМР Інституту землекористування НААН на ІІ півріччя 2023 р.
 
Наукову доповідь представив к.т.н., доц. Малашевський Микола Андрійович «Наукові засади консолідації земель у процесі реформування земельних відносин». Доповідачем детально розкрито такі питання, зокрема:
– основні підходи до консолідації земель;
– оптимізаційна модель перерозподілу земельних ділянок;
– ітераційний процес визначення площі рівноцінної земельної ділянки;
– методичні підходи до перерозподілу земель при консолідації земель;
– моделювання обміну земельних ділянок при консолідації земель.
 
Координаційно-методичною радою розглянуто наукові результати, одержані за І півріччя 2023 року, з виконання завдань ПНД 38 «Забезпечення землеустрою та кадастру» («Землевпорядкування»), серед яких особливий інтерес у присутніх викликали наступні теми:
– «Теоретико-методологічні засади створення та впровадження Національної інфраструктури геопросторових даних», «Розробити теоретико-методологічні засади удосконалення системи земельного кадастру в Україні», представлені к.т.н., доц. Малашевським М. А.;
– «Інституційні засади розвитку землеустрою в процесі економічної модернізації» д.е.н., с.н.с. Сакаль О. В.;
– «Наукові засади класифікації цільового призначення та видів використання земельних ділянок», «Наукові засади класифікації режимоутворюючих об’єктів та обмежень у використанні земель у веденні Державного земельного кадастру», «Дослідження встановлення та зміни меж територій сільських громад і сільських населених пунктів» представлені к.е.н. Харитоненко Р. А.;
– «Теоретико-методологічні засади удосконалення системи землеустрою територій об’єднаних територіальних громад», «Обґрунтувати інституційні засади планування сталого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення», «Теоретико-методологічні засади удосконалення системи землеустрою сільськогосподарських підприємств» представлені PhD з економіки, Дорош А. Й.;
– «Розробити науково-методологічні засади стратегічної екологічної оцінки в сфері землеустрою», «Наукові засади трансформації деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться у приватній власності», представлені к.е.н. Деркульський Р. Ю.
 
Також на засіданні було узгоджено та затверджено новий персональний склад координаційно-методичної ради Інституту землекористування НААН.
На завершення заходу вчений секретар Інституту землекористування НААН Харитоненко Р. А. запропонував план роботи координаційно-методичної ради на ІІ півріччя 2023 року.  • Facebook
  • Через сайт

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зворотній зв'язок