Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористування

Г.С. Штогрин   Читати...
Детальніше

Реалії та перспективи розвитку ринку лісових ресурсів в умовах платформної економіки

Г.С. Штогрин   Читати...
Детальніше

Екологоорієнтовані інструменти державного регулювання житлово-комунального господарства сільських територій: перспективи розвитку

Г.С. Штогрин   Читати...
Детальніше

Вплив пішохідної доступності до зелених зон Києва на вартість житлової нерухомості на первинному ринку

Р.Ю. Деркульський   Читати...
Детальніше

Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій м. Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до мережі ЄС NATURA 2000

Р.Ю. Деркульський   Читати...
Детальніше

Удосконалення механізму визначення вартості землекористування зелених зон за допомогою методів дистанційного зондування землі

Р.Ю. Деркульський   Читати...
Детальніше

Критерії здійснення стратегічної екологічної оцінки заходів запропонованих у документації із землеустрою

Р.Ю. Деркульський   Читати...
Детальніше

Проблемні аспекти щодо встановлення меж територій територіальних громад (сьогодення та повоєнний період)

Р.Ю. Деркульський   Читати...
Детальніше

Теоретичні засади формування платформи системних взаємодій земельноресурсного та ринкового циклів розвитку

О.В. Сакаль   Читати...
Детальніше

Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять

О.В. Сакаль   Читати...
Детальніше

Екологічні обмеження і раціональні можливості сталого розвитку аграрного сектора України

О.В. Сакаль   Читати...
Детальніше

Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій

О.В. Сакаль   Читати...
Детальніше

Зворотній зв'язок